ARAÇ CAM FİLMİ UYGULAMASI HAKKINDA YASAL BİLGİ

Yazan ve derleyen: Can Munzur

Türkiye'de otomotiv sektöründe cam filmi uygulaması ile ilgili olarak, TUV Türk kalite standartlarına rağmen, güncel bir düzenleme yapılmış olmaması bizleri ve müşterilerimizi de rahatsız eden bir konu. Diğer bir taraftan her ilde emniyet birimlerinin izlediği farklı bireysel ve dönemsel denetimler bu işi daha karmaşık bir hale getirmektedir.

Ürünlerimizin satışını yapan uygulayıcı firmalara ve müşterilerimize bu konu üzerinde aşağıdaki bilgileri önemle ve doğru bir şekilde aktarılmasının en iyi çözüm olacağına inanıyoruz;

1- Cam filmi uygulaması araç muayenesinde aracınızın kontrolden geçmesine engel bir uygulama değildir. Johnson Cam Filmleri olarak, en açık renkte güvenlik ya da araç cam filmi yaptığımızdan dolayı bizim ürünlerimiz hafif kusurlu olarak bile işaretlenmemektedir.

REFERANS

T.C. Ulaştırma Bakanlığı 2011 yılı Ocak ayında yayınlamış olduğu TUV Türk Araç Muayene İstasyonu Kusurlar Tablosu'na istinaden;

24 Ocak 2011 den İtibaren 2011-2012 Yıllarında Uygulanacak Olan Kusurlar Tablosu Kaynak: TUV Turk

    Görüş Alanı

    Görüş/Camlar/Güneşlik

     332
    Camlar:
     a-hasarlı
     b-çizilmiş
     c-görüş sınırlı
    HK

     (Hafif Kusurlu)

     333
    Görüş:
     a-oldukça sınırlı aksesuar var
     b- oldukça sınırlı etiketler var
     c-yapıştırma etiketler var
     d- folyolar vb. var
    HK

     (Hafif Kusurlu)

Kusurlar Tablosu
Görüş Alanı - Görüş/Camlar/Güneşlik

***Hafif Kusur: Aracın yapılan muayenesi sonrasında, yeniden muayenesine gerek duyulmayan bir eksikliğin bulunması halidir.

2- Johnson Cam Filmleri olarak, ithal etmiş olduğumuz ürünler araç içindeki kişiyi gösteren ve sürücü emniyeti açısından görüş kısıtlaması olmayan ürünlerdir. En açık renkte güvenlik ya da araç cam filmi yapmamıza rağmen her ilde emniyet birimlerinin izlediği farklı bireysel ve dönemsel denetimler sonucunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30. maddesi doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılabilir. Örneğin; Ankara ilinde bir önceki dönemde trafik denetlemelerinde, nadir olarak da olsa, otomotiv cam filmine ceza kesilirken bu mevcut dönemdeki trafik denetlemelerinde hiçbir yasal cezai işlem yapılmamaktadır.

REFERANS

Karayolları trafik yönetmeliğinin 63. maddesinde: "taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükümleri bulunmaktadır ve buna göre belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen araçlar hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30. maddesi doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılır.

"Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkartılan "Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği" (MARTOY) kapsamında yürürlüğe konulan gerek "Motorlu Araçlar ve Römorklarının Emniyet Camları ve Cam Malzemeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (92/22/AT)" ve gerekse eşdeğeri olan "Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun R43 sayılı Regülasyonunda" tüm camların uyması gereken teknik şartlar belirtilmiştir. R43 Regülâsyonunun 2.13.1 ve 2.18.2 maddelerindeki tariflerin kapsamında olmayan emniyet camının; ışık geçirgenliği % 70'in altında ise muhtelif deney işleminden geçmesi ve buna Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ulusal tip onayı alınması gerekmekte olup, tip onayı düzenlenen bu tür renkli camların "E" veya "e" işaretinin yanında "V" sembolü ile gösterilmesi zarureti bulunmaktadır. Bu itibarla, araçlarda bulunan renkli camların yukarıda belirtilen teknik mevzuata uygun olması gerekmektedir."

Bu düzenlemede belirtilen ışık geçirgenliği konusunda bizlerinde kullandığı en aç açık tondaki cam filmi dahi yasal sınırların üstünde ışık kestiğinden uygulanması yasaktır.

SONUÇ:

Yukarıda belirtilen yasal düzenleme/ uygulamalara ek olarak; müşterilerimize cam filmlerinin doğru bir şekilde neden uygulanması gerektiğini anlatırsak ortaya çıkan sonuç daha verimli olacaktır.

Otomotiv güvenlik cam filmleri;

Bizlerinde yoğun çalışma ve başvurularına istinaden, devletimizin de bu konu ile ilgili gerekli düzenlemeyi Amerika ve Avrupa'da ki standartları göz önünde bulundurarak en kısa sürede yeniden yapacağı inancındayız.

Saygılarımla,
Can Munzur
Genel Müdür